Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Massagestudio Prevent

Massagestudio Prevent waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Massagestudio Prevent zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Massagestudio Prevent respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Massagestudio Prevent hebben toegang tot de persoonsgegevens. Massagestudio Preventneemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Massagestudio Prevent via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

 

Heeten, 25 MEI 2018

 

 

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Massagestudio Prevent kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Massagestudio Prevent of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Massagestudio Prevent heeft achtergelaten.

Massagestudio Prevent kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-             Uw voor- en achternaam (*)

-             Uw telefoonnummer (*)

-             Uw e-mailadres (*)

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

Massagestudio Prevent neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Massagestudio Preventmaakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

 

  1. WAAROM MASSAGESTUDIO PREVENT GEGEVENS NODIG HEEFT

Massagestudio Prevent verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Massagestudio Prevent uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een behandeling en/of u te informeren over wijzigingen van behandelingen.

 

  1. HOE LANG MASSAGESTUDIO PREVENT GEGEVENS BEWAART

Massagestudio Prevent bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

 

  1. DELEN MET ANDEREN

Massagestudio Prevent verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

  • de uitvoering van een overeenkomst met u
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

  1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK


Op de website van Massagestudio Preventworden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Massagestudio Prevent gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk.

Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact

Massagestudio Prevent  zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Massagestudio Prevent  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Massagestudio Prevent  op via

contact

https://www.angelahollegien.nl is een website van Massagestudio Prevent - Angela Hollegien

Postadres onderaan deze pagina

 

  1. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Massagestudio Prevent zijn verbonden. Massagestudio Prevent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Massagestudio Prevent adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

 

  1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze onlinedienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Massagestudio Prevent  is als volgt te bereiken:
Postadres: Poedenmansdijk WZ 2 8111 RD Heeten

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55177301

Telefoon: 06 30422917

E-mailadres: contact

 

 

Contactpersoon:
Angela Hollegien